Елек Gomer

 Веруваме дека со колекцијата TRANSFORMA исполнавме многу прецизни побарувања и очекувања кои се поставија пред нас како предизвик за стварање на уште подобра работна облека.

Image

Целосна заштита

 ХТЗ Опрема со:

 • Висока видливост, Огноотпорна
  Водоотпорна, Водонепропусна
  За еднократна употреба
Опрема за заштита на:
 • Глава, При работа со моторна пила
  При пад, Заштитни ракавици
  Заштитни обувки, Опрема за
  угостителство

Заштитни обувки

 • Кондури
 • Патики
 • Чизми
Image
artra logo

Заштитни обувки

Work and safety footwear, in three different collections:

 • DESIGN AND ESD
 • WORK AND SAFETY
 • GASTRO AND MEDICAL

Заштитни обувки

Image
Image

Целосна заштита

Uvex - е германски модерен бренд кое е базиран на два столба, спортски производи и производи за лична заштитна опрема.
Произведувачи на заштитна опрема од глава до пети, од заштитни шлемови до заштитни чевли.

Брендот Uvex е со една мисија, заштита на лугетo.

Специјализирани сме за

изработка на високо квалитетна заштитна работна облека , соодветна за работа во стандардни и специфични услови каде има потреба од:

Заштита од високи температури

Водонепропусност

Антистатичност

Висока видливост за работа на патишта

Киселоотпорност

Висок напон

Изработка од најкавлитетните материјали

Lorem ipsum is a pseudo-Latin text used in web design, typography, layout, and printing in place of English to emphasise design elements over content. It's also called placeholder (or filler) text.

In a professional context it often happens that private or corporate clients corder a publication to be made and presented with the actual content still not being ready.

Image
Image
Image
Image