Alfa+

  Побарувањата за дополнителна комоција на џеповите и флексибилност на моделите, ги вградивме во колекцијата ALFA PLUS која на современ, впечатлив и атрактивен дизајн дополнително го нагласува индивидуалниот имиџ на корисникот. Облеката е изработена во посебен избор од 15 бои, модели и конструкциски решенија, прилагодена на специфичните работни места кои се обавуваат и ускладени се со визуелниот идентитет на претпријатието нарачател.

За нас

 "СИНЕРГА" ДООЕЛ - Струга е основана во 2007 г. како фирма ќерка на фирмата "ХОРВАТ" ДОО – Загреб, основана во 1990г која зазема централно место на Хрватскиот пазар за ХТЗ опрема.

Контакт

Мобилен телефон:   +389 75 444 797
 Телефон:  +389 46 781 330
 E-Mail Адреса: komercija@sinerga.com.mk

Локација - Струга

Индустриска зона Плитишта бб, 6330 Струга

Локација - Скопје

ул. Јужноморавски Бригади бр.28 б, Скопје 1000